Lesreglement


Lesreglement Senioren

Dit lesreglement is geldig van April 2021 tot April 2022.

1 EEN LESUUR duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspeeltijd

 

2 FLEXIBEL TRAINEN Een lesprogramma is voor onbepaalde tijd tenzij anders afgesproken met de tennisleraar. Er wordt tijdens het gehele jaar lesgegeven behalve tijdens de basisschool vakanties en/of feestdagen. De groepsgrootte kan variëren van 1 speler tot 8 spelers. Voor aanvang van de teamtraining wordt de groepsgrootte bepaald. Een lesuur is daarop afgestemd. Bij afwezigheid van één of meerdere spelers zijn er twee opties waar tijdens de training voor gekozen kan worden; Optie 1: Er wordt een uur lesgegeven en de kosten worden verdeeld over de aanwezige cursisten (standaard optie) Optie 2: De lestijd wordt ingekort zodat de originele kosten blijven behouden. Indien er voor optie 2 gekozen wordt, dan dient dit voor aanvang van de les met de tennisleraar te worden gecommuniceerd. Mocht de cursist een invaller kunnen regelen van vergelijkbaar niveau, dan wordt dit van harte aanbevolen. Bij regelmatige uitval van een cursist kan er worden besloten om met een vaste invaller te werken. Iedere week wordt er een presentielijst bij gehouden en facturering geschiedt altijd volgens de daadwerkelijk afgenomen aantal lesuren. (Zie punt 5)

 

3 LESTIJDEN De doelstelling is altijd om de lestijden gedurende de lesperiode gelijk te houden. Aangezien er op flexibele basis wordt lesgegeven kan het voorkomen dat tijdens een lesperiode de lestijd een uur wordt vervroegd of verlaat of naar een andere dag wordt verplaatst. Dit gebeurt altijd met goedkeuring van de complete lesgroep.

 

4 VERZUIM LERAAR Wanneer een leraar onverhoopt niet kan lesgeven, stelt hij via Whatsapp de complete lesgroep op de hoogte. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

 

5 VERZUIM CURSIST Niet verschijnen zonder afmelding bij een les is voor rekening van de cursist. Bij tijdige afmelding van één persoon worden geen kosten berekend. Afmelden kan tot op de dag zelf tot 14:00 uur voor trainingen die starten na 18:00 uur. Bij een groepstraining zal worden gekeken of deze in een andere groep kan worden ingehaald, eventueel bij een andere vereniging aangesloten bij Drive Sport. De tennislessen mogen bij al onze aangesloten verenigingen onder dezelfde voorwaarden worden gevolgd. Afmelden zal altijd in de tennisles groepsapp moeten gebeuren. Individueel afmelden bij de trainer is niet voldoende.

 

6 KOSTEN Bij een privéles bedraagt deze € 50,- Bij een groep van 2 personen bedraagt deze € 50,00,- Per persoon € 25,- Bij een groep van 3 personen bedraagt deze € 52,50,- Per persoon € 17,50,- Bij een groep van 4 personen bedraagt deze € 53,00,- Per persoon € 13,25,- Bij een groep van 5 personen bedraagt deze € 53,75,- Per persoon € 10,75,- Bij een groep van 6 personen bedraagt deze € 55,50,- Per persoon € 9,25,- Bij een groep van 7 personen bedraagt deze € 57,75,- Per persoon € 8,25,- Bij een groep van 8 personen bedraagt deze € 60,00,- Per persoon € 7,50,- Tijdens de basisschoolvakanties (Voorjaar- Mei- Zomer- Herfst en Kerstvakantie) worden de facturen opgemaakt en verstuurd. Bij een aanwezigheid van vijf lessen of minder kan de factuurperiode worden uitgesteld. Onze trainers houden nauwkeurig de lesregistratie bij. Wij adviseren om dat zelfstandig ook te doen.

 

7 TRAINING Voor het complete trainingsaanbod en alle overige informatie over de tennislessen, verwijzen wij u graag naar de website van uw eigen vereniging. Daar staat ons volledige lesaanbod op vermeld.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met; Sven Boers op 06-53585327 of door te mailen naar sven@drivesport.n